Sicam logo

Rury te są produkowane specyfi tycznie na budowę tulei cylindrowych hydrauliczny oferuje maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne produkowane są praktycznie we wszystkich wymiarach używanych w technice hydraulicznych i pneumatycznych, w różnych rodzajów stali i stanów zasilania.
JAKOŚĆ

rury_przewody i rurociagi zelzne